Du har överskridit bildens maxstorlek. Bildstorlek över denna gräns kan påverka kvaliteten vid tillverkning.

.

setTimeout(function() { }, 2000);