Industriskyltar

Skyltar för tuffa miljöer

Tuffa industrimiljöer behöver tuffa skyltar som både är slitstarka och tydliga, för skyltar inom industrin är viktigt. Industrimiljöer kan ofta innebära viss aktsamhet med allt från maskiner och material till vätskor. Det kan därför vara bra att informera både anställda och besökare om vart de får vistas eller inte får vistas och vad de inte bör röra. Vi säljer industriskyltar både för utomhusbruk som inomhusbruk i olika material och utföranden. Vi erbjuder ett brett sortiment med flera olika skyltar att beställa och köpa direkt. Du kan också designa din egen.

snabb-leverans

Snabba leveranser!

högsta-kvalitet

Högsta kvalitet

enkelt_att_använda

Enkelt att använda

Industrin

Industrimiljöer är mer eller mindre farliga. Det finns ofta stora maskiner som utgör olika syften med vassa eller tunga beståndsdelar. Inom flera miljöer används också vätskor och färg som både kan vara frätande och brandfarliga. Industrier kan också innebära stora kvadratmeter av lager där tunga föremål och produkter lagras rutinmässigt och i olika specifika fack. Det finns med andra ord en hel del att vara aktsam med och informera om.

Skyltar för industrimiljöer kan därför innebära skyltar som dels informerar om något anställda eller besökare bör vara aktsamma kring. Men det kan också vara skyltar som visar vägen, visar vart personer inte bör vistas eller vart produkter ska placeras. Läs vidare för att få exempel på olika skyltar som kan vara passande för företag inom industrin men även för företag i kontorsmiljöer.

Använd skylten rätt

Det kan vara förödande för ett företag att inte varna besökare eller anställda för farliga maskiner, material eller vätskor. Det är därför essentiellt att faktiskt använda sig av industriskyltar för att undvika att någon oturligt nog kommer till skada. Välj antingen dekaler eller skyltar för att tydliggöra olika budskap.

Skyltens användningsområden är flera. Det kan vara skyltar som informerar om att obehöriga ej äger tillträde till ett visst område eller en viss plats i och utanför byggnaden. Det kan också vara rena varningsskyltar med allt från symboler till texter. Skyltar om livsfarlig spänning, brandfara, varning om gasol eller frätande vätskor. Industriella miljöer innebär ofta hög volym eller ohälsosam luft, antingen för det mesta eller i vissa delar av lokalen. Skyltar om hörselskydd eller munskydd kan därför vara bra att placera ut på dessa platser eller områden.

Om en brand skulle uppstå är det också viktigt, oavsett vilken miljö det gäller att informera om vart brandslangar och brandsläckare finns samt närmsta nödutgång. Skulle en person bli skadad, det vill säga att skadan redan är skedd trots varningsskyltar? Då kan det vara en fördel att ha skyltar som informerar om vart en skadad person bör gå - exempelvis symboler för duschar eller liknande om personen fått frätande vätska på sig. Industriskyltar är självklart mest behändigt och främst anpassade för industrimiljöer. Tänk därför på att använda fler skyltar än för få, allt för säkerheten. Skyltar som är avsedda för industrier kan givetvis även vara lämpliga i hemmet, butiken eller i en vanlig kontorsmiljö – egentligen vilken byggnad som helst. Det kan gälla skyltar som informerar om allt från att parkering är förbjuden, vart toaletten är, vart man inte får röka till att varna om hala ytor.