Säkerhetsskyltar i standardutformning

Standardskyltar för alla lokaler

Standardskyltar innebär alla de skyltar man bör ha i offentliga miljöer för att göra det enklare att hitta för besökare. De underlättar även om man till exempelvis är rörelsehindrad eller om man är i behov av att veta om det är ett elskåp eller något annat man har framför sig. En standardskylt kan till exempel visa utgången och även eventuella nödutgångar. Nödutgångsskyltar lyser i mörker och ser därmed till att de personer som finns i lokalen hittar ut även i nödsituationer när det är helt mörkt.

snabb-leverans

Snabba leveranser!

högsta-kvalitet

Högsta kvalitet

enkelt_att_använda

Enkelt att använda

standardskyltar som Plastskylt Gravyr

Standardskyltar | Plastskylt Gravyr

(147.00x154.00 mm)

standardskyltar som Aluminiumskylt

Standardskyltar | Aluminiumskylt

(605.00x293.00 mm)

standardskyltar som Plastskylt Gravyr

Standardskyltar | Plastskylt Gravyr

(100.00x100.00 mm)

standardskyltar som Plastskylt Gravyr

Standardskyltar | Plastskylt Gravyr

(150.00x150.00 mm)

standardskyltar som Plastskylt Gravyr

Plastskylt Gravyr

(150.00x150.00 mm)

standardskyltar som Plastskylt Gravyr

Plastskylt Gravyr

(100.00x100.00 mm)

standardskyltar som Plastskylt Gravyr

Plastskylt Gravyr

(100.00x100.00 mm)

standardskyltar som Plastskylt Gravyr

Plastskylt Gravyr

(142.00x152.00 mm)

Skyltar för offentliga miljöer

De vanligaste standardskyltarna är exempelvis de som informerar om toaletter, om gemensamma toaletter, damtoaletter, herrtoaletter och handikapptoaletter. De kan även be besökarna att stänga av ljudet på sina mobila enheter, informera om var det finns ett soprum eller ett omklädningsrum. Kameraövervakning är en vanlig typ av standardskylt som det dessutom är nödvändigt att sätta upp enligt lag om man har kameraövervakning på en plats. En standardskylt kan även informera om ett privat område eller om vilka som har tillträde till ett specifikt område. I många offentliga miljöer är det nödvändigt att man sätter upp standardskyltar och det underlättar även för de som jobbar på platsen. De kommer inte behöva svara på lika många frågor om det är bra skyltat.

Standardskyltar som visar vägen

I riktigt stora lokaler kan standardskyltar även informera dig om var du befinner dig, var det finns en trappa och hur du går för att ta dig dit du ska. Standardskyltar kan fungera som vägvisare och exempelvis leda dig till förlossningsavdelningen på ett sjukhus. Dessa skyltar finns helt enkelt till för att man på något sätt ska underlätta för alla som befinner sig i lokalerna.

Standardskyltar underlättar för alla

Genom att man sätter upp skyltar i offentliga miljöer underlättar man för besökare att hitta. Här hittar du mängder av standardskyltar som passar för alla lokaler och platser.