Namnskylt vård

Vårda med en tydlig namnskylt

Vården innehar några av de viktigaste yrkena vi har i samhället. Personal inom vården arbetar med att hjälpa människor och är specialiserade inom olika områden för att ge samhället den rätta hjälpen. Detta yrke kräver både trygghet och tydlighet – något som går att underlätta med namnskyltar. Namnskyltar för vården är bra för att förtydliga för patienten vad exempelvis läkaren, tandläkaren, sjuksköterskan eller undersköterskan har för titel och vad personen heter. Det inger ett stort förtroende att vara tydliga i sammanhang som kan innebära stora och tunga känslor.

snabb-leverans

Snabba leveranser!

högsta-kvalitet

Högsta kvalitet

enkelt_att_använda

Enkelt att använda

namnskylt vard som Namnskylt

Namnskylt vård | Namnskylt

(80.00x25.00 mm)

namnskylt vard som Namnskylt

Namnskylt vård | Namnskylt

(80.00x25.00 mm)

namnskylt vard som Namnskylt

Namnskylt vård | Namnskylt

(80.00x25.00 mm)

namnskylt vard som Namnskylt

Namnskylt

(80.00x25.00 mm)

namnskylt vard som Namnskylt

Namnskylt

(80.00x25.00 mm)

namnskylt vard som Namnskylt

Namnskylt

(80.00x25.00 mm)

Kommunicera rätt

Kommunikation är viktigt. Kommunikation bör vara tydlig och avsedd för sitt specifika ändamål. Inom vården är det extra viktigt att kommunicera korrekt och utan hinder. Namnskyltar inom vården kan innebära skyltar som både fästs på kläder men även på väggar eller dörrar. Namnskyltar kan vara bra att fästa antingen med militärklämma eller nål. På väggar eller dörrar fästs namnskyltar gärna med lim – då hålls de på sin plats. Namnskyltar behöver inte tvunget innebära namn utan kan även användas för att benämna avdelningar, våningar, rum eller toaletter. Vården är i behov av att informera på flera ställen vilket gör namnskylten till en essentiell del för att underlätta arbetet. Läs vidare för tips på vad som kan vara bra att tänka på när just din avdelning beställer namnskyltar för vårdpersonal.

Namn, efternamn, yrkestitel, avdelning - detta är några exempel på vad som kan vara bra att ha med på en namnskylt inom vården. Det är oftast viktigast att i alla fall skriva förnamnet på personen och avdelningen eller yrkestitel. Det gör att patienten vet inom vilket område personen ifråga är specialist eller vilken avdelning personen arbetar på. Det känns tryggt och möjliggör för patienten att ta kontakt med vården och då rätt avdelning ifall frågor uppstår i efterhand. Att använda sig av text och benämna personer och avdelningar är primärt den viktigaste saken att tänka på när du eller ni beställer namnskyltar.

En roligare namnskylt – en roligare vård

Det som sekundärt kan vara bra att tänka på är det som finns att välja på utöver namn, efternamn, titel och avdelning. Den delen som är kreativ. Det kan spela roll vilka färger, typsnitt och symboler som används på namnskylten. Det kan vara en idé att ge en specifik färg till en specifik avdelning eller yrkesroll. Om namnet och yrkesrollen ska stå med på namnskylten kan det vara bra att låta namnet vara i ett typsnitt eller i alla fall i en större storlek. Yrkesrollen kan med fördel göras kursivt eller mindre. Det gör att patienten uppmärksammar båda texterna utan att de smälter samman. Symboler kan vara bra för att tydliggöra avdelning, exempelvis en nalle om det är en barnsjuksköterska.

Vi har ett färdig, brett och härligt utbud av designförslag i vårt sortiment. Välj en redan färdig namnskylt, designa er egen eller ändra i någon av våra befintliga förslag. Det ska vara kul att arbeta och det blir ännu roligare med en snygg namnskylt. Det blir även roligare för patienten att möta personal inom vård och omsorg som kommunicerar med en genomtänkt och kreativ skylt.

Namnskyltar till sjukvårdspersonal

Är du ute efter namnskyltar till personal som arbetar inom sjukvård? Hos oss kan du designa dina egna skyltar och anpassa dem helt och hållet efter dina behov. Allting på ett snabbt och billigt sätt via internet.

Därför ska du ha en namnskylt

Inom sjukvården är det viktigt att arbeta för att patienten ska känna sig trygg. Ett sätt att öka den känslan för patienten är att ge dem en chans att se vem det är som patienten möter när personen kommer i kontakt med sjukvården. Av den anledningen är det viktigt att personalen har en namnbricka tydligt fäst på kläderna då det ger patienten en chans att se exempelvis vad personen heter, vilken titel personen har och vilken avdelning som personen arbetar på.

Välj färg efter titel

Är du ute efter en namnskylt till både läkare, sjuksköterskor och vårdbiträden? Då är ett tips att sätta olika färg på brickorna beroende på vilken yrkestitel de har, exempelvis kan läkare ha en grön namnbricka medan sjuksköterskor har blå. Genom att välja olika färger beroende på yrkestitel blir det enkelt för patienten att avgöra vem som gör vad, vilket kan öka tryggheten i behandlingen av patienten.

Namnskylt inom vården

När man jobbar inom vården är det viktigt att man har en namnskylt så att patienter, anhöriga och kollegor vet vad man heter. På olika ställen ser skyltarna olika ut men det viktigaste är ändå att ens namn syns klart och tydligt.

Namn och arbetstitel

Det är väldigt viktigt att ha en stor namnskylt men som ändå är diskret. Det vanligaste är att ha en namnskylt där det står ens namn. Ibland är det förnamn och efternamn och ibland är det bara efternamn. En del som har långa eller svåra namn har sitt smeknamn på skylten då det blir lättare för en del att uttala ett smeknamn än det vanliga namnet.

På många ställen vill man också ha arbetstiteln på namnskylten så som läkare, undersköterska och sjuksköterska. Att man vill ha titel beror på att de olika arbetsgrupperna har olika ansvarsområden och det blir lättare att se vem någon är om man ser vad de har för titel. 

På en del ställen är det även accepterat att ha en liten bild så som en blomma eller en nalle på namnskylten medan andra inte tycker det är okej.

Stor variation

Det finns ett väldigt stort urval av namnskyltar och hur de ser ut med olika färger och former. När man köper en namnskylt så måste man veta vad som är accepterat på den arbetsplats man är på. Om man har mer än en arbetsplats, så är det bra att ha en namnskylt som passar på mer än ett ställe.

För att vara säker på att ha en bra namnskylt så ska man ha en diskret och lättläslig skylt. Den ska inte vara för stor och inte för liten. Det är även viktigt att ha en text som är lättläslig. Många har svårt för snirklig text och skrivstil så även om det kan kännas tråkigt så är det bra att ha en enkel lättläslig text med ens namn och yrkestitel så att alla kan läsa det.

Vikten av namnskylt inom sjukvården

Det är väldigt viktigt att ha en namnskylt när man jobbar med sjukvård så att alla med lätthet vet ens namn och vad man har för arbetsroll på stället.

Designa brickan själv

Hos oss kan du själv bestämma hur brickorna ska se ut och utforma dem efter dina behov. Kanske vill du skriva in mejladresser på brickorna? Eller så vill du lägga in någon symbol för avdelningen eller verksamheten? Det är fullt möjligt. Dessutom kan du själv välja vilken storlek som namnskyltarna ska vara i. Vill du inte designa namnskyltarna själv så går det även att välja bland de färdiga designerna på vår hemsida.

Letar du efter namnskyltar till personal inom sjukvården? Titta hit i så fall. Hos oss kan du designa dina egna namnbrickor. Snabbt och enkelt online.